Новини

Вътрешна информация по чл.17, пар. 1 във вр. с чл. 7 от Регламент № 596/2014 на ЕП и на Съвета

13.06.2018

На 13.06.2018 в "Хидроизомат" АД е постъпило уведомление от "Софарма" АД съгласно чл. 145, ал.1 от ЗППЦК за продажбата на 427 612 брой акции от капитала на "Хидроизомат" АД, с което делът на "Софарма" АД в капитала на дружеството минава под 10% - от 14.30% до 0%.
Уведомление за значително дялово участие

Последни новини:

Архив на новините

Aрхив - 2008