Новини

Добре дошли на сайта на Хидроизомат! Приятно и ползотворно разглеждане.

11.04.2008

Тук можете да намерите информация за продуктите и услугите, които предлага Хидроизомат АД.

Последни новини:

 • УВЕДОМЛЕНИЕ - 20.02.2012
  Уведомление за промяна на адреса за кореспонденция.
 • УВЕДОМЛЕНИЕ- 28.06.2012
  На свое заседание от 09.01.2012 г. Съвета на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ”АД, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Хидроизомат-Инженеринг“ ЕООД с ЕИК 175218590, единодушно взе следните решения:
 • УВЕДОМЛЕНИЕ- 28.06.2012
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че с Решение No.558-E / 04.06.2012г. Комисията за финансов надзор реши :
 • СЪОБЩЕНИЕ- 13.07.2012
  Съобщение за първично публично предлагане на акции на “ХИДРОИЗОМАТ” АД

Архив на новините

Aрхив - 2008