Инвеститори

Одитор

Маргарита Славова диплома №131 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи“ №36.