Xидроизолации

Ламаринени покривни системи

Информация:

В много случаи при наличие на сглобяеми контрукции, ламринените покривни системи са единственото решение.В изграждането на логистични центрове или на сгради с голма РЗП, те са най-удачнич начин за завършване на конструкцията, като най-използваните ламаринени листа има ЛТ сечение на профила и подлежат на топлоизолация от различен тип.В днешно време всички големи вериги магазини навлезли или навлизащи на българсия са именно с такъв тип покривна конструкция.

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ

“ Хидроизомат ” АД - хидроизолации проектиране и монтаж- изпълнени обекти