Xидроизолации

Битумни керемиди

Информация:

Битумните керемиди са изобретени в края на XIX век в САЩ и са наречени “шингъл” - от думата “сингъл”, която се използва за дървените елементи, покриващи подводната част на корабите. Първият патент датира от 1863г. Формата на ивици е възприета след 1884 г. Първоначално битумните керемиди са представлявали двустранно напоен с битум картон. През 1964 г. французи патентоват и започват производството на битумни керемиди с армировка от стъклен воал, метод който се използва и до днес.

Представляват лентов хидроизолационен материал, произведен на база битум модифициран с АПП и основа стъклен воал. Покрити са от едната страна с полиетиленово фолио (дребнозърнест пясък), а от другата страна с цветни минерални гранули. Произвеждат се в четири различни форми (боброва опашка, триъгълни, пчелна пита, правоъгълни) и богата цветова гама. Битумните керемиди са здрави, устойчиви, леки и красиви, подходящи са за изпълнение на сложни, начупени покриви с наклони от 12° до 90°.

Битумните керемиди се монтират върху чиста, суха дъсчена обшивка с гладка повърхност. Дъските трябва да са плътно подредени, с еднаква дебелина и с максимална ширина 0,20 м.

Битумните керемиди се монтират чрез заковаване с пирони с широки глави и дължина 25-26 мм, като краищата им се подлепват с малка газова горелка или с горещ въздух. Заковават се над всеки жлеб като гвоздеят преминава през две дебелини на битумните керемиди. Вторият ред покрива първия като се заковава и се залепва изцяло. Следващият ред се монтира шахматно разположен спрямо предишния.

При наклони на покрива от 12° до 18° е задължително полагането на подложен пласт рулонен материал (воалит или полизол). При по-големи наклони (над 60°) е задължително допълнително приковаване в горния край на лентата, подложният пласт е препоръчителен. Ивиците за първия ред се поставят обърнати обратно (с жлебовете нагоре или се поставя лентов материал) по целия периметър на покрива. Равната част на лентите стъпва наравно с челната дъска или покрива улука. Вторият ред покрива първия като се заковава и се залепва изцяло. Следващият ред се монтира шахматно разположен спрямо предишния. Оформянето на билото и ръбовете става като се използват разделени по шлицовете единични елементи, които се извиват в съответствие с формата на ръба. Коват се така, че следващият елемент да покрие пироните, с които е закован предишният. Всички допълнителни елементи (улуци, обшивки, отдушници, первази и др.), които се правят при покриване с обикновени керемиди, се монтират преди поставянето на битумните керемиди.

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ

“ Хидроизомат ” АД - хидроизолации проектиране и монтаж- изпълнени обекти