Xидроизолации

Битумни рулонни системи

Информация:

Рулонните битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се изплозват атактен полипропилен (APP) – изобретен в Италия, стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОВС).

Битумните хидроизолации изпълнени на база битум-полимери имат значително по-добри технически свойства и дълготрайност в сравнение с тези от окислен битум , поради което тенденцията в съвременното производство е към APP и SBS модифицираните битумни хидроизолации.

Рулонните изолации от битум модифициран с APP имат повишена топлоустойчивост от 130-150 °С, а тези от окислен битум само 70-80 °С. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности, без опасност от компрометирането им вследствие омекване и вискозно течение на битума от акумулираната топлина вследствие на слънчевата радиация. Т.е. APP модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации. Също така APP модифицираните битумни хидроизолации са подходящи за изпълнение на мостови хидроизолации при директно полагане на асфалтобетона върху тях, което е немислимо за хидроизолации от окислен битум. Стареенето на тези хидроизолации се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с хидроизолации от окислен битум. Пукнатини в APP модифицираните битумни хидроизолации се появяват след 10-15 години , а не след 3-5 години както е при тези от окислен битум.

Модифицираните със SBS битуми и хидроизолации на тяхна база в сравнение с окисления битум и изделията от него имат по-голяма еласто-пластична деформация, която се запазва до отрицателни температури на полагане до -35 °С. Това свойство на битумполимера е в основата на повишената пукнатиноустойчивост на хидроизолации от него в сравнение с окисленя битум (температура на напукване от около -0 °С). Подобно на хидроизолации от битум модифициран с АРР и тези хидроизолационни изделия притежават повишена устойчивост на стареене и дълготрайност.

Модифицираните със SBS битум хидроизолации имат много добра адхезия (лепливост) към предварително грундриани бетонови повърхности и затова намират широко приложение при направата на хидроизолация на вертикални стени в основи при открит способ.

За открити, плоски покриви се препоръчва използването на АРР модифирани хидроизолации поради най-голямата им топлоустойчивост – до + 150°С, в сравенени с другите видове хидроизолации (окисленият битум има до 90°С, а SBS хидроизолации до 110°С).

За дъно и стени в основи прпоръчваме SBS хидроизолации поради най-добрата адхезия и най-голямата еластичност на битума.

Битумните хидроизолации се произвеждат с армираща основа , разположена в средната третина от дебелината им. При съвременният вариант на полагане на хидроизолации те се залепват за основата и помежду пластовете посредством газопламъчно нагряване, при което битумът разположен от долната страна на армировката трябва да бъде разтопен около 1мм, за да изпълнява ролата на лепило. По тази причина дебелината на битумната хидроизолация, предназначена за газопламъчно залепване, трябва да бъде не по-малка от 3,0мм като често варира в интервала 3-5мм.

  1. Стъклен воал или стъклена тъкан, за които се използват влакна от стъкло с нисък хидролитичен клас. Обикновено масата на стъкления воал е 50-80 гр./м2 и се и зе използва за производството на най-старият клас хидроизолации познати под названието воалити. Стъкленият воал има много малка деформация при скъсване от опънно натоварване 2-4 %.
  2. Синтетична тъкан или нетъкан текстил, която най-често е на база полиестерни влакна. По-често се използва нетъкан полиестерн текстил с маса обикновено от 120-180 гр./м2, а за повишаване на якостта на опън на мушамите може да достигне до 300 гр./м2. Полиестерната армировка спомага за повишаване на якостта на опън на мембраните (до 1000N/5cm), като същевременно граничната деформация на скъсване е до 20 пъти по-голяма от тази на стъклената тъкан – 40-60%.
  3. Двойна основа състоящата се от основен слой от нетъкан полиестерен текстил и от дублиращ слой от стъклен воал, при което стъкленият воал е разположен отдолу. Основната идея за тази двойна армировка, е че стъкленият воал при газопламъчно нагряване от долната страна на хидроизолацията е значително по-топлоустойчив от нетъкания полиестерен текстил и влекната му не се деструктират при температури на загряване от 160-180 °С. По този начин по време на изпълнението на битумната, листова изолация се гарантира нейната по-добра експлоатационна надежност и дълготрайност.

Хидроизолациите , използвани в хидроизолационна система като завършващ слой се произвеждат със защитен слой от минерална посипка или метално фолио.

Минералната посипка е от шисти които могат да бъда оцветени. Тя защитава хидроизолацията от директното действие на ултравиолетовите лъчи, ускоряващи стареенето на битума, а също така по-светлият цвят на посипката (сив, бял) понижава температурата на загряване на покривната изолация с 10-15 °С в сравенение с черният. Освен това минералната посипка по същество представлява слой , защитаващ до известна степен ицзпълнената хидроизолация от механични увреждания.

При навиването на битумните хидроизолации на руло е необходимо да се предоврати залепването на допиращи се повърхности. Това се постига чрез слой от от тънко полиетиленово фолио, което е каширано от долната страна и пре нейното газопламъчно залепване се стопява бързо.

ДЕТАЙЛИ:

Борд-двуслойна Борд, използваем с двуслойна топло и хидроизолационна система, паро и плочки Борд, неизползваем плосък поркив с двуслойна хидро и топлоизолация Борд, неизползваем плосък поркив с двуслойна хидроизолация, паро и топлоизолация Борд, неизползваем с двуслойна хидроизолационна система, паро и обърната топлоизолация Борд, неизползваем с двуслойна топло и хидроизолационна система Борд-еднослойна Борд, използваем плосък поркив с еднослойна битумна хидроизолация, паро и обърната толоизолация и плочки Борд, неизползваем плосък поркив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, обърната толоизолация и филц Борд, неизползваем плосък поркив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, толоизолация и филц Воронка-двуслойна Воронка, използваем плосък покрив с двуслойна битумна хидроизолация, паро, обърната топлоизолация и филц Воронка, неизползваем плосък покрив с двуслойна битумна хидро и топлоизолация, филц Воронка, неизползваем плосък покрив с двуслойна битумна хидроизолация, паро, обърната топлоизолация и филц Воронка, неизползваем плосък покрив с двуслойна битумна хидроизолация, паро, топлоизолация и филц Воронка-еднослойна Воронка, използваем плосък покрив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, обърната топлоизолация и плочки Воронка, неизползваем плосък покрив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, обърната топлоизолация и филц Воронка, неизползваем плосък покрив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, топлоизолация и филц Отдушник-двуслойна Отдушник, използваем плосък покрив с двуслойна хидроизолация, плочки, паро и топлоизолация Отдушник, неизползваем плосък покрив с двуслойна хидро и топлоизолация Отдушник, неизползваем плосък покрив с двуслойна хидроизолация и обърната топлоизолация Отдушник, неизползваем плосък покрив с двуслойна хидроизолация, паро и топлоизолация Отдушник, неизползваем плосък покрив с двуслойна хидроизолация, филц, паро и обърната топлоизолация Отдушник, неизползваем плосък покрив с двуслойна хидроизолация, филц, паро и топлоизолация Отдушник, неизползваем плосък покрив с двуслойна хидроизолация Отдушник-еднослойна Отдушник, използваем плосък поркив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, обърната топлоизолация и плочки Отдушник, неизползваем плосък поркив с еднослойна битумна хидро и топлоизолация, филц Отдушник, неизползваем плосък поркив с еднослойна битумна хидроизолация, обърната топлоизолация и плочки Отдушник, неизползваем плосък поркив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, обърната топлоизолация и филц Отдушник, неизползваем плосък поркив с еднослойна битумна хидроизолация, паро, топлоизолация и филц

РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ

“ Хидроизомат ” АД - хидроизолации проектиране и монтаж- изпълнени обекти