Програма за енергийна ефективност

ХИДРОИЗОМАТ е фирма, одобрена за партньор по програмата за кредитиране на енергийната ефективностот REECL . Европейската Банка за Възстановяване и Развитие /ЕБВР/ , Европейският Съюз /ЕС/ и „Международен фонд Козлодуй” отпускат безвъзмездна помощ на българските домакинства за намаляване на разходите им за отопление.

Поемат Ви се 30% от разходите за енергоспестяващ ремонт. Средствата по тази програма се усвояват чрез 4 български банки:

Повече за програмата за енергийна ефективност можете да научите на официалния сайт www.reecl.org