Клиенти

В миналото Хидроизомат АД участва в изграждането на обекти с национално значение, сред които::

За последните три годни наши доволни клиенти са:

„Хидроизомат” АД работи и с частни клиенти: основна част от хидроизолацията на панелните жилищни блокове в София и страната е изпълнена или с наши материали, или положена от наши майстори. По отношение на топлоизолациите, фирмата е сертифицирана за изпълнение на енерго – ефективни проекти. От 2007 г. насам успешно се работи и по реиновиране и реставрация на фасади в Централна градска част в партньорство с водещи рекламни агенции у нас.