За нас

Инвеститори

Хидроизомат АД е водеща инженерингова компания, специализирана в следните основни направления:

Дружеството е основано през 1962 г. и бързо се утвърждава като водещ производител на хидроизолации за цяла Източна Европа. През годините фирмата участва в строителството на обекти с национално значение като ТЕЦ „Марица-Изток”, АЕЦ „Козлодуй”, автомагистрала „Хемус”, Министерство на отбраната, Метрополитен - София и други. Само през последните две години успешно бяха осъществени проекти с Office One Superstore, News Outdoor Bulgaria, Toyota TM Auto, Carrefour Group, Загорка АД, Нестле България АД и други. Фирмата участва и като подизпълнител в проекти за ново строителство на жилищни и административни сгради.

Като утвърдена фирма, за „Хидроизомат” АД основно конкурентно предимство е качеството на извършваните строителни услуги. Работниците и служителите на компанията преминават периодични курсове за повишаване на квалификацията и разширяване на технологичните познания. Главен консултант на „Хидроизомат” АД за всички строителни дейности е проф. Димитър Назърски – завеждащ катедра в УАСГ и член на УС на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Политика за управление: Изтегли