“ Хидроизомат ” АД- Главна снимка

Новини:

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

Съобщение за първично публично предлагане на акции на “ХИДРОИЗОМАТ” АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

28.06.2012

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че с Решение No.558-E / 04.06.2012г. Комисията за финансов надзор реши :